Har sikret tidligere hotell slik at ikke personer kommer til skade

foto