Rekruttering i helsesektoren: – Vi må tørre å konkurrere med nabokommunene