Begge syklistene ble alvorlig skadet etter sammenstøt med elg