Ønsker å få Tjeldsund lokalhistorielag i gang igjen