• Kl. 12.00 torsdag 1. juni leverer Sannhets- og forsoningskommisjonen sin rapport til Stortinget om den norske stats fornorskning av samer, kvener og skogfinner. Kl. 13.00 samme dag skal kommisjonens rapport fremføres i sin helhet på Nationaltheatret i Oslo - opplesningen tar 37 timer. NRK står for produksjonen.