Utenlandske militære skal trene i norsk farvann fra Agder til Troms