Gyrd starter storoffensiv i skogen: Milliardverdier på rot i Sør-Troms

foto