Har trukket både selger og megler for retten etter kjøp av en bygård i 2017

foto