Gulating Ølutsalg Harstad har stengt virksomheten grunnet sviktende omsetning