Over 1000 personer har nylig fått et brev fra UNN om at ansatte har hatt tilgang på oversikt over røntgenjournalene deres under et kurs.

Da sykehusene i Nord-Norge skulle endre røntgenjournalsystemet sitt i fjor ble det på flere kurs brukt ekte journaler – ikke fiktive slik det skal være.

Det førte til at de i overkant av 200 UNN-ansatte på kurset fikk tilgang til røntgenjournalene til pasienter de ikke skulle hatt tilgang på. Databasen ble også brukt på flere tidligere kurs avholdt for andre sykehus i Nord-Norge.

Reaksjon

Elisabeth Olstad er under spesialisering for å bli røntgenlege og er tillitsvalgt i Yngre legers forening. Hun var til stede på kurset da feilen ble oppdaget, og er en av personene som har mottatt et slikt brev som lyder:

I brevet står det blant annet «Ved innføring av nytt røntgensystem i Helse Nord ble det gjennomført opplæring i det nye systemet for ansatte i røntgenavdelingen. I den forbindelse hadde røntgenpersonell som deltok på kurset anledning å se hvilke røntgenundersøkelser du har tatt».

Vagt og mangelfullt

BREVET: Dette brevet har i overkant av 1000 personer mottatt. Elisabeth Olstad synes UNN burde vært tydeligere. Det får hun gehør for av UNN-ledelsen.

Olstad mener brevet fra UNN til de berørte pasientene er både vagt og mangelfullt.

– Det er en del spørsmål som er ubesvart. Det står i brevet at kursdeltakerne har fått tilgang til en oversikt over røntgenundersøkelser man har tatt. Det er ikke presist. Henvisningstekst og svar på undersøkelsen var også tilgjengelig. I en henvisningstekst kan det for eksempel stå at «pasienten er gravid for tredje gang, har hatt to tidligere aborter», og den type ting. Det at kursdeltakerne har hatt tilgang på slike sensitive opplysninger, står det ingenting om i dette brevet fra UNN, sier hun.

Ikke hele sannheten

Olstad synes heller ikke det er klart hvorfor hun mottar brevet.

– Er det fordi noen faktisk har vært inne og lest i min røntgenjournal, eller er det fordi journalen min lå i kursdatabasen og dermed var mulig å søke opp? Hvis det er slik at noen har vært inne i journalene til de som har mottatt brevet, så bør de informeres om det, ikke bare at noen har hatt anledning til å gå inn i journalen. Det er en viktig forskjell. Slik det er nå forteller UNN bare deler av sannheten, sier hun.

– Ikke bevisst

VISTE IKKE: Per Bruvold sier UNN kunne vært tydeligere da de kontaktet de berørte pasientene. Her sammen med kommunikasjonssjef Hilde Annie Pettersen som deltok på intervjuet med Bruvold.

Per Bruvold er sikkerhetssjef på UNN. Han og sykehusdirektør Tor Ingebrigtsen har sendt ut de nevnte brevene.

– 1039 personer har mottatt et slikt brev. Brevene er sendt ut til er personer som har hatt pasientjournaler som er blitt søkt opp i databasen under kurset.

Til sammen var det mellom 380.000 og 400.000 ekte pasientjournaler i kursdatabasen.

– Hvorfor skriver dere ikke rett fram i brevet at noen har vært inne i røntgenjournalen til mottakerne av brevet?

– Det har ikke vært en bevisst formulering, men vi kunne nok vært tydeligere, sier Bruvold.

- Ikke informasjon vi var kjent med

Etter å ha sjekket påstanden til Olstad bekrefter sikkerhetssjefen at henvisningsteksten også var tilgjengelig i kursdatabasen. Det var han først ikke klar over.

– Det stemmer at det også har vært tilgang på henvisningstekst i journalene, dersom om henvisningen var gjort elektronisk. Det er informasjon vi ikke var kjent med da vi sendte ut brevene, og som burde ha vært med i brevene, sier han.

– Med brevet ønsker vi å beklage avviket, men også å opplyse om at de berørte kan ta kontakt for å vite hvem som har sett i røntgenjournalen deres. I likhet med vanlige pasientjournaler er bruken av kursdatabasen søkbar. Dersom noen som har mottatt et slikt brev ønsker å vite hvem som har sett i journalen sin, så kan de ta kontakt med oss, sier Bruvold.

Kun personer som er underlagt taushetsplikt

Han forteller at de ikke kan opplyse nøyaktig hvem som har vært inne i journalen. UNN kan derimot opplyse hvilke personer som har hatt innloggingsdetaljene til brukerkontoen som har søkt på journalen under kurset.

Bruvold understreker at det kun er personer underlagt taushetsplikt som har hatt tilgang på journalene.

Olstad oppfordrer alle som har mottatt brevet til å ta kontakt med Bruvold for å få informasjon om hva kursdeltakerne har hatt tilgang til.