Harstad SV avviklet sitt årsmøte på Universitetet campus Harstad lørdag 20.januar 2018. Partiet har tidligere vært godt representert i kommunestyret, men har slitt med oppslutningen lokalt noen år. Nå er det under to år til neste kommunevalg, der partiet med et offensivt valg har sjansen til å øke antall representanter.

Lørdag ble følgende styre valgt:

Leder: Edvin M Eriksen

Nestleder: Lars Eirik Grotdal

Kasserer: Terje Ørjansen

Sekretær: Anett Grube

Medlem: Karen Elise Aasen

Medlem: Marie Luise Nilsen

1.vara Ahmed Hussein

2.vara Julie Røstgård

3.vara Ahmed Nuur

4.vara Ørjan Håkon Johansen