Trastad Samlinger setter søkelys på det som var før Nord-Norges Åndssvakehjem: Samisk kultur stilles ut