Har fått se myndighetene i kortene - skal være med på neste koronakommisjon