– Må ta en vurdering ut ifra de nye tiltakene

foto