– Her er den kraftigste ladestasjonen nord for Trondheim