Økt satsing på vedlikehold av fylkesveier spist opp av prisveksten

foto