Slik skal bestanden av kysttorsk gjenoppbygges

foto