Etterforsker tyveri fra flere butikker: Har utenlandskregistrert bil i sikte