Skolestrukturen i Tjeldsund ute på høring: De fleste alternativene involverer skolenedleggelse