Vil ha denne løsningen for det rivningsklare bygget: – En gylden mulighet