Fire personer fortsatt innlagt etter den alvorlige ulykken