Klarsignal for utsatte prosjekter – forutsatt at Husbanken leverer