Skadeskjøt elgkalv – fikk ikke avlivet den etterpå