Retten: – Barn får samvær med far etter at han sonet lang fengselsstraff