Telenor trakk tilbake tilbud. Forklaring: Det ble for dyrt

foto