– Målet er å være ferdig i januar 2024

Her fra brannskolen på Fjelldal i sommer. Alta-entreprenøren Harald Nilsen AS har fått i oppdrag å bygge den nye Brann- og redningsskolen. Foto: Gisken A. Eriksen