– Må være et marked for å samordne tilbudene slik at bussene kan gå oftere

foto