NHO-topp Dag Aarnes har sett seg lei på at svensker kommer rekende over grensen i titusenvis årlig for å jobbe. Han frykter arbeidsinnvandringen vil føre til økt arbeidsledighet i den norske befolkningen. Det finnes ett ord som ligger snublende nær for å karakterisere utspillet: Tøv.

I mange år har Norge gjort seg helt avhengig av innvandring fra blant annet våre naboer i øst for å løse suget etter arbeidskraft i en periode med svært lav ledighet her hjemme på berget. Og hva hadde helsesektoren, utelivsbransjen og en rekke fag innen industrien vært uten den store tilstrømmingen av arbeidskraft over grensen? Trolig i langt større utfordringer enn hva tilfellet har vært de siste årene. Svenskene har gått inn og tatt jobber som nordmenn enten ikke kan eller vil fylle. Det har med andre ord vært en betydelig ressurs og merverdi for det norske samfunnet. Ikke et problem.

Nå er det imidlertid kommet til et veiskille, hvor NHO mener at nasjonen nærmer seg grensen for hva som tåles av arbeidsinnvandring. Organisasjonens avdelingsdirektør hevder at innvandringen fra Sverige og Polen vil skyve nordmenn ut av jobbmarkedet og føre til økt arbeidsløshet.

Dag Aarnes viser til at det årlig kommer om lag 50.000 arbeidsinnvandrere til Norge fra EØS-området, og mellom 20.000 og 30.00 svensker. På toppen av det søker mellom 20.000 og 25.000 nye nordmenn jobb hvert eneste år. Resonnementet er dermed at dersom summen av de tre — altså opp mot 100.000 nye arbeidstakere i året — vedvarer, frykter NHO-toppen at det er for mye til at det norske arbeidsmarkedet klarer å svelge unna på en god måte. Han frykter at konsekvensen er kraftig økt arbeidsledighet og høyere «trygdetilbøyelighet» i den norske befolkningen.

Selv om det i bakteppet for utspillet åpenbart skjuler seg en del kritiske faktorer, virker problemstillingen snudd fullstendig på hodet.

For jobbglade svensker kan aldri bli et problem for det norske samfunnet. De er en ressurs, hvis vi ønsker at de skal være det. Signalene som sendes ut — hvor svensk arbeidskraft framstilles som et problem — er svært uheldige.

Vi kan ikke i det ene øyeblikket gjøre samfunnet avhengig av svenskenes arbeidsinnsats, for så i neste øyeblikk å vende en kald skulder til dem. Utspillet bør beklages.