Ungdomsrådet om aktivitetsoversikt: – Vil ha oversikt over alt, ikke bare litt