– Det er ikke mye sol og vind som trengs for at de øverste delene av gresset blir gult og tørt, forklarer varabrannsjefen.

Etter flere gressbranner i vår er Samuelsen tydelig på at dette bare kan være starten om våren blir tørr.

Regnværet som er meldt de neste dagene tror han ikke er nok for å forhindre gressbranner mot sommeren. I neste uke snur været og det blir vind og tørt igjen, men han er likevel klar i sin oppfordring:

– Det er viktig at folk tenker seg nøye om før de lager bål. Engangsgriller må passes på, og må ikke kastes i søpla før de er skikkelig slukket. Folk må forstå at de har et ansvar, sier Samuelsen.

RESERVER: Trenger skogbrannreserver for å hjelpe brannmannskapet i større oppdrag. Foto: Morten Hagen

Trenger folk og utstyr

Harstad brann og redning har for tynt med utstyr for å bekjempe større skogbranner, mener Samuelsen.

– Vi vet at vi ikke har tilstrekkelig med materiell. Det vi trenger er bærbart og lett pumpemateriell. Noen ganger må vi gå én kilometer eller tre før vi kommer fram til skogbrannen, sier han.

Skogbranner er ofte tidkrevende oppdrag, som krever langvarig innsats, forteller Samuelsen.

– Derfor trenger vi skogbrannreserver. Personell som også kan brukes til andre ting. Som for eksempel til å håndtere oppdrag rundt oljevern. Noe vi ser på fremover og skal finne gode løsninger på etter hvert, sier han.

Lokale tilpasninger

– I Harstad har vi en lokal forskrift som forbyr brenning av avfall, sier Samuelsen.

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner i Harstad kommune.

– Åpen brenning, det vil si all brenning som skjer utendørs (bålbrenning), er forbudt i Harstad kommune. Forbudet omfatter også bråtebrenning og brenning av hageavfall, sier Samuelsen.

Kommunen har likevel anledning til å gi dispensasjon fra forskriften i særlige tilfeller.

TENK DEG OM: – Det er viktig at folk tenker seg nøye om før de lager bål, du har et ansvar, sier Samuelsen. Foto: Morten Hagen

Bålkaffe er lov

I Norge er det et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september hvert år. Under bålforbudet er hovedregelen at det ikke er lov til å tenne bål, bruke bålpanner, engangsgrill eller annen åpen ild i utmark.

Enkelte typer brenning er likevel tillatt:

  • Åpen brenning på griller og utepeiser

  • Brenning av rent trevirke i vedovn

  • Opptenning med avispapir eller lignende i vedovn

  • Sankthansbål av rent trevirke

  • Kaffebål utenfor tettbygd strøk

  • Brannøvelse i regi av Harstad Brann- og Redningstjeneste eller Norges brannskole

– Vær også oppmerksom på brannfare hvis man gjør opp ild utendørs, som for eksempel kaffebål på fjellet. Husk at slike bål ikke må forlates før de er fullstendig slukket, sier varebransjefen.