Det sier leder for TV-aksjonen i Harstad, Hugo Kjelseth. Pengene skal gå til å yte livsviktig hjelp til ofre for krig og konflikter i flere land rundt i verden.

Røde Kors

TV-aksjonen 2016 går til Røde Kors. I sin søknad til TV-aksjonen skrev de: ”Røde Kors er, gjennom egne nasjonalforeninger og lokale frivillige, til stede i disse landene, og på grunn av vår nøytralitet, tilgang og tillit er vi blant få humanitære aktører som slipper til. Men hjelpen vår strekker ikke til. Med inntekter fra TV-aksjonen kan vi hjelpe langt flere.”

- Vi ønsker å bruke pengene i ni geografske områder som er herjet av krig, konflikt eller vold: Syria, Libanon, Sør Sudan, Afghanistan, Myanmar, Somalia, El Salvador, Guatemala og Honduras. I tillegg ønsker vi å bruke noe av midlene til å bistå fyktninger som har kommet til Norge, sier leder i Harstad Røde Kors, Linda Motrøen Paulsen.

Innsamling

Innsamlingsaksjonen i Harstad består av at åtte personer informerer. Disse er: Anita Kristin Vikholt Hansen, Tine Hundstad, Britt Olga Myrvang, Firas Samadaa, Sigrid Furu Berg, Hennie Berghahn Riise, Hugo Kjelseth og leder i Harstad Røde Kors, Linda Motrøen Paulsen.

- Vi skal sørge for at alle husstander får besøk av skoleelever og voksne med innsamlingsbøsser 23. oktober. Vi skal engasjere skoler, barnehager, foreninger, kommunen og andre organisasjoner, til og med næringslivets, små og store bedrifter, lag, til å gjennomføre kafeer, basarer, loppemarked eller annet til inntekt for TV-aksjonen, sier Kjelseth.

- Bli med du også, er oppfordringen fra ordfører Marianne Bremnes.

Den frivillige TV-Aksjonen ble igangsatt for 42 år siden. Fra og med 1974 har det norske folk samlet inn over syv milliarder kroner som har gitt titalls millioner mennesker livsviktig hjelp.