Omsetningen har økt i takt med oppdragsmengden og endte i 2016 på hele 140 millioner kroner. Dette er en dobling av Hameks omsetning fra 2013, ifølge direktør Peter Slump i Hamek og daglig leder i Harstad Skipsindustri, Ola Karlsen.

– I løpet av fjoråret var dokka i bruk om lag 250 av årets dager. Russiske trålere, passasjerfartøyer, samt en rekke fiskefartøyer, utgjør majoriteten av brukerne av dokka.

Dupp i olje- og gassmarkedet

– Selv om fiskefartøyer har vært, og antakelig fortsatt vil være det en stund, vårt største marked, har vi også i den nye dokken kunnet betjene offshorefartøyer, hurtigruteskip og fartøyer tilhørende Sjøforsvaret.

–Fra sistnevnte har vi hatt kystvaktfartøy i dokka, og har et anlegg som er i stand til å dokksette alle Sjøforsvarets øvrige skip, inkludert fregattene.

– Selv om det har vært en liten dupp i olje- og gassmarkedet, har vi stor tro på offshoremarkedet i årene som kommer. Her vil vi selge inn vår kompetanse for å konkurrere om de mange oppdragene dette markedet kommer til å skape.

–Havbruksnæringen vil vokse

– Med en tørrdokk som er hele 147 meter lang og 27 meter bred, er vi i stand til å konkurrere om de fleste oppdragene innen vedlikehold av for eksempel supplybåter.

– Vi har allerede hatt en betydelig vekst av større og mindre fartøyer i bruk innen havbruksnæringen, og tror at dette markedet vil fortsette å vokse kraftig også i årene fremover, sier Slump og Karlsen.

Ansatte føler stolthet

Begge mener verkstedindustrien er en del av Harstads sjel, og at veksten de opplever er med på å styrke byens status som verkstedby.

– At det går bra merkes også på våre ansatte, som tydelig viser at de føler stolthet over å være med på denne oppturen, som bidrar til at det fortsatt er liv laga for denne industrien.

– Det er også svært hyggelig at leverandørindustrien får ta del i denne omsetningsøkningen. Vi kjøper tjenester hos mange leverandører innen for eksempel elektro, og flere viktige tekniske leveranser og tjenester. Harstad har et godt nettverk av dyktige leverandører.

– I tillegg bruker mannskapene på fartøyer som ligger inne både i Samasjøen og på slipp og dokk i sentrum byens uteliv og øvrig næringsliv i betydelig grad, sier de to.

Kostnadseffektivt

Totalt sysellsetter Hamek i dag rundt 100 ansatte. I tillegg leier de i perioder inn personell for å ta seg av toppene. Ingen av disse ansatte har kun dokka som arbeidssted, ifølge Slump og Karlsen.

– Hele vårt personell er ansatt i Hamek. Disse innehar ulik fagkompetanse og benyttes til oppgaver i dokka etter behov. Det er den mest rasjonelle og kostnadseffektive måten å drive dokka på, sier de to lederne.

Gode kontakter i Russland

Begge tror tørrdokka i fremtiden vil fortsette å styrke Hameks posisjon i landsdelen som en viktig aktør innen verkstedindustrien.

– Vi har etter hvert opparbeidet oss gode kontakter i Russland, og hadde senest fabrikktråleren «Mekanik Kovtun» dokksatt i nesten to måneder. Potensialet for ytterligere oppdrag fra den russiske trålerflåten er stort, og mulighetene for vekst herfra er absolutt til stede.

Optimistiske

–Vi ser også et kjempepotensial innen havbruksnæringen, der veksten innen vedlikeholdstjenester på fartøyene bare vil øke i omfang fremover.Vi må naturligvis også opprettholde den gode kontakten med det markedet vi allerede har opparbeidet oss i landsdelen. Tar vi med forhåpninger om økt oppdragsmengde knyttet til olje- og gassindustrien, er det all grunn for oss til å se optimistisk på fremtiden, sier Slump og Karlsen.

foto
1942: Peter Slump og Ola Karlsen foran slippen der «Tonny» fra Aakrehamn, som ble bygget i 1942, ligger slippsatt. Foto: Andreas Isachsen