Nå voktes skreifisket i Lofoten døgnet rundt

foto