Her blir det ny byggevare-terminal til 25 mill. og ukentlige båtanløp fra Polen