Reindrifta stanset vindkraft, utbyggerne får ikke erstatning

foto