Rydding pågår, deler av området foran sykehuset sperres av