Tirsdag ble foreningen for fremme av forskning, helseteknologi og innovasjon ved UNN Harstad etablert. Styremedlemmer er Ronald Walquist, Sverre Utvåg og Gina Marie Johansen.

De ønsker å samle inn 20 millioner kroner til operasjonsbot.

Liste over hvem som allerede har donert penger til prosjektet:

  • Rudi Christensen, på vegne av Jeanette og Søren Bothners legat: 2 millioner. I tillegg skal spesialister fra Radiumhospitalet drive med opplæring av leger i Harstad.

  • Sverre Utvåg og Nordic-gruppen: 1 million

  • Per Strand, Kjetil Strand og Per Inge Strand ved Per Strand Eiendom: 2 millioner

  • Holmøy-Gruppen: 200.000 kroner

  • Anonym giver: 1 million

  • Anonym giver: 500.000 kroner

  • Anonym giver: 500.000 kroner