Mener det er utfordrende å gjenåpne skolen om Kongsvik blir en del av Harstad