Vil ha folk til byen: Tok ansvar og begynte selv å jobbe i byen

foto