Nær 99 prosent av 10. klasseelevene begynner på vgs. – Problemet er frafallet underveis

foto