Etterlyser informasjon om Toppsundsambandet: – Dagens strømnett er ikke bygd ut for dette

foto