Høyres Hege Signete Fredheim-Kildal er krystallklar:

– Det er på høy tid å gå fra ullen prat til konkret handling der vi umiddelbart ser effekt. Høyre krever at det iverksettes tiltak slik at pasienten får hjelp og at innbruddene opphører.

Hun poengterer at det kommunens ansvar å sørge for et forsvarlig tilbud til pasienten.

– Dersom man mener at denne pasientgruppen er i gråsonen for om det er kommune eller stat som har ansvaret, må man finne ut av det.

– I mellomtiden må kommunen sørge for at pasienten får den hjelpen han trenger, sier hun.

Høyre mener kommunen ikke lenger kan fortsette med indirekte å velte regningen for mangelfullt ansvar over på stat og fylke. Partiet viser i den forbindelse til innbruddsraidene i Sivilforsvarets beredskapslager og på Stangnes videregående skole. Dette i tillegg til at politiet må bruke store ressurser på forholdet. De siste to årene har mannen begått cirka 200 innbrudd og forårsaket hærverk og tyverier for rundt fire millioner kroner.

– Ifølge media finnes det behandlingstilbud for personer med slike utfrordringer. Tilbud som både er akseptable og aktuelle. Da blir det uforståelig at pasienens verdighet og samfunnets sikkerhet synes å måtte vike for økonomi, sier Fredheim-Kildal

–Manglende ledelse

Frps gruppeleder Hanne CS Iversen har en rekke ganger tatt opp forholdene på Klubbholmen, ikke minst i forbindelse med kuttrundene i 2012.

– Administrasjonen har altfor lenge latt det skure og gå. Dette dreier seg om mangelfull ledelse, og manglende respekt for de ansatte – fra toppnivå og nedover i systemet. Det burde ha vært ryddet opp i denne saken for lengst, sier Iversen.

Hun mener det er på tide at ordfører Marianne Bremnes tar tak, og sørger for at saken blir løst.

– Jeg forventer en bred orientering om Klubbholmen-sken i kommunestyret 17. desember, sier hun.

Iversen mener smertegrensen er nådd i denne saken.

– Hvis lederne ikke er i stand til å gjøre jobben sin, må de byttes ut. Dette kan ikke fortsette lenger, sier Iversen.

Frp vil ta opp saken i omsorgsutvalget onsdag, og ber om ei orientering i kommunestyret 17. desember.

Har sviktet 35-åring

Også Arbeiderpartiets gruppeleder Kari-Anne Opsal, mener nok er nok.

– Denne saken har versert i årevis uten å ha blitt løst. Kommunen er lovforpliktet til å gi et forsvarlig tjenestetilbud. Jeg forutsetter at det tas grep dersom kommunen ikke har nødvendig tilbud selv. Det som er helt opplagt er at noen har sviktet 35-åringen. Om det er kommunen, spesialisthelsetjenesten eller politiet, vet jeg ikke. Saken er nå så alvorlig at den er i ferd med å ramme omdømmet til kommunen, sier hun.

Opsal er klar på at saken må løses raskt.

– Vi kan ikke ha det slik i Harstad at en person får anledning til å gjøre det ene innbruddet etter det andre uten at noe skjer, sier Kari-Anne Opsal.

Kasteball

Varaordfører Maria Serafia Fjellstad, Venstre, oppfordrer til handling.

– Dette er et klart eksempel på en person som er blitt kasteball i systemet, og der kommune og stat krangler om hvem som har ansvaret for å gi ham et tilbud.

Istedet for å krangle, oppfordrer Fjellstad partene til å finne en løsning.

– Det haster for alle involverte. Først og fremst for pasienten og hans pårørende, men også for de mange bedriftene som stadig blir utsatt for innbrudd og hærverk. Denne saken har fått utarte over år, og det indikerer at det er en vanskelig sak å løse, sier hun.

Handlingslammet

KrFs gruppeleder Per Pedersen forventer at kommunen har kompetente fagpersoner som kan stille opp når det oppstår slike hendelser som på Klubbholmen.

– Vi må ha folk i kommunen som vet hvordan slike ekstreme situasjoner skal takles. På meg virker det som om kommunen er handlingslammet, sier Pedersen

Han forlanger at kommunen nå skjærer gjennom og yter mannen nødvendig hjelp.

– Mannen er blitt en kasteball mellom bevilgende myndigheter. Han må få hjelp. Det skal ikke stå på penger, det skal vi klare å finne ut av, sier Pedersen.

Senterpartiets Espen Ludviksen mener det kan være aktuelt å øke ressursene på Klubbholmen.

– Jeg var blant dem som advarte sterkest mot kuttene. Nå må vi prøve å finne en løsning, sier han.

Rødts Frode Bygdnes er godt kjent med saken gjennom sitt verv i Kontrollutvalget i forrige periode.

– Interne problemer i kommunen er årsaken til at 35-åringen ikke har fått oppfølging. Administrative problemer er grunnen til mannen ikke har fått den oppfølgingen han skulle ha hatt. Det anskueliggjøres i den arbeidskonflikten som har vært på Kklubbholmen. Det sier sitt om hvor alvorlig problemene er når politiet har bedre kontakt med 35-åringen, enn det kommunens egne folk har. Kommuneoverlegen har et klart ansvar for å rydde opp, mener Bygdnes.

Harstad Tidende har gjentatte ganger forsøkt å komme i kontakt med kommuneoverlege Frode Risdal, uten å lykkes.

Smertegrensen: Frps Hanne CS Iversen (t.v.) og Aps Kari-Anne Opsal krever løsning. Foto: Frank R. Roksoy
HANDLINGSLAMMET: KrFs Per Pedersen krever handling. Foto: Frank R. Roksøy