Tilflyttere kan bli uten plass: Fullt i alle barnehagene

foto