Vil identifisere kulturminner før kraftlinje bygges