Opposisjonslederne: – Noe er bra, men dette er lite ambisiøst og ganske grått