Mathias er glad for at rapporten er ferdig, men er redd for at den blir lagt i en skuff og glemt