Ungdomsrådet frykter fraflytting hvis skoler legges ned

foto