Blinker rødt: – Stort behov for omstilling på sikt