Til kommuneoverlegen i Harstad: Bekreftelse på åpning av vodkaflasker

foto