– Livsfarlig. Nå krever vi gang- og sykkelvei over elva

foto